Klaar voor de toekomst

Duurzaam ondernemen

De wereld om ons heen verandert in rap tempo. De techniek biedt steeds meer mogelijkheden en duurzaam ondernemen is essentieel om opwarming van de planeet tegen te gaan. Wat betekent dat voor DBS? Aan het woord CEO Johan van Dijk over de ontwikkelingen en trends in de bandenbranche en de toekomstplannen van de ‘nieuwe’ DBS Tyre Management Group B.V.

“Eén van de ontwikkelingen die ik zie in de branche is de opkomst van grote transporteurs,” begint Johan zijn verhaal. “Daarnaast zijn daar de slimme banden, zowel voor personenauto’s als voor trucks. Chips in de banden zorgen letterlijk voor een ‘band’ met het voertuig. Daardoor weet de eigenaar of wagenparkbeheerder alles over de actuele status van de banden. Een ontwikkeling die vooral belangrijk is op het gebied van duurzaamheid, is het vernieuwen van banden. Door banden te vernieuwen, verleng je de levensduur en zorg je voor kostenbesparingen en een lagere ecologische voetafdruk. En last but not least natuurlijk de online ontwikkelingen. Consumenten oriënteren zich steeds meer online. Onze oplossing? Zorgen dat we klanten ook online zo goed mogelijk informeren, zodat ze sneller overgaan tot een aankoop.”

DUURZAAM OP DE WEG

GECERTIFICEERD

CO2-neutraal in 2025

DBS gaat mee in alle trends en ontwikkelingen en zorgt voor innovatieve en duurzame oplossingen voor de klant. Nieuwe wetgeving, zoals de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), verplicht steeds meer bedrijven om te rapporteren over duurzame impact. DBS zorgt ervoor dat klanten positief kunnen rapporteren over de impact die ze maken met de banden van DBS.

Johan: “Ons doel is om CO2-neutraal te zijn in 2025. Dat realiseren wij onder meer door de inzet van elektrische voertuigen. We lopen voorop in de markt met een wagenpark waarvan 25% elektrisch is. Dat is enerzijds gedreven door onze duurzaamheidsambitie, maar ook door onze aanwezigheid in het havengebied. Vanaf 1 januari 2025 mag je namelijk de Maasvlakte, waar wij meerdere filialen hebben, niet meer op met een brandstofauto. Ook de mini’s, onze leenauto’s voor klanten, zijn elektrisch. Daarnaast hebben we ingezet op vermindering van ons energieverbruik door alle filialen te voorzien van ledverlichting. De volgende stap is de installatie van zonnepanelen.”

Doorgroeien

“Onze toekomstplannen? Nog verder groeien! Dat betekent dat we op elke transportroute goed vertegenwoordigd willen zijn. Ofwel met een partner, ofwel met een eigen locatie. Daarnaast willen we groeien in maatschappelijke betrokkenheid. We geloven in de kracht van verbinding in een maatschappij waar verbinden steeds moeilijker is. Banden vormen onze kernactiviteit en met onze unieke en totale bandenmanagementoplossingen blijven wij onze klanten ontzorgen.

Sinds 1 januari 2023 gaan wij door het leven als DBS Tyre Management Group B.V.. Die nieuwe naam past perfect bij onze ambitie om het meest innovatieve en meest duurzame bandenbedrijf van Nederland te zijn. Connecting Tyres, zowel letterlijk als figuurlijk. Wij zijn klaar voor de toekomst.”

Vernieuwing & Coörperatie
Duurzaam Werkgeverschap
Kwaliteit
Milieu

Kennis van banden

  • 10 mei 2024

    Naar Duurzamere, Stille en Veiligere Wegen. De bandenindustrie, vaak over het hoofd gezien in discussies over duurzaamheid, ondergaat momenteel een stille maar krachtige revolutie. In een wereld waar duurzaamheid en veiligheid steeds meer de kern vormen van innovatie, zijn bandenfabrikanten op zoek naar nieuwe ...

  • 20 maart 2024

    Te midden van de gestage stroom van vooruitgang op het gebied van transporttechnologieën en -praktijken, zijn het vaak de ogenschijnlijk alledaagse elementen die het meest van invloed zijn op de efficiëntie en veiligheid op de weg. Truckbanden vormen een essentieel onderdeel van dit alles, ...

  • 28 februari 2024

    In de voortdurende zoektocht naar verbeterde veiligheid, duurzaamheid en kostenefficiëntie op de weg, speelt telematica een steeds prominentere rol, vooral als het gaat om bandenmanagement. De opkomst van geavanceerde sensortechnologieën die realtime informatie verzamelen over bandenspanning, profieldiepte en slijtage biedt een veelbelovend pad naar ...